Veho Groupin vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Veho Groupin vastuullisuusraportti kokoaa yhteen viidessä maassa toimivan konsernin vastuullisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet kolmesta näkökulmasta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto.

Veho Groupin kiinteistöjen hiilijalanjälki laski viime vuonna merkittävästi, yhteensä 42 prosenttia vuoden 2021 tasosta. Vähennyksen takana on toimienpiteitä laajasti eri Veho-maissa. Esimerkiksi Vehon Liettuan kiinteistöissä siirryttiin kokonaisuudessaan uusiutuvan sähkön käyttöön vuoden 2022 alussa ja Viron kiinteistöissä elokuusta alkaen. Suomessa on käytetty uusiutuvaa sähköä jo vuodesta 2019 alkaen Vehon kiinteistöjen osalta. Lisäksi kiinteistöjen energiatehokkuutta on lisätty kaikilla markkinoilla monin eri keinoin, muun muassa valaistusta ja lämmitystä optimoimalla sekä huoltotoimintojen automatiikkaa hyödyntämällä.  

Tiedot selviävät Veho Groupin 9.5.23 julkistetusta vastuullisuusraportista, joka kokoaa yhteen viidessä maassa toimivan konsernin vastuullisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet kolmesta näkökulmasta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto.

”Tavoite kestävään liikuttamiseen on ohjannut Vehon toimintaa jo pitkään. Kunnianhimoinen vastuullisuustyö on luonteva jatkumo työtämme perheyrityksessä, jota ohjaa ylisukupolvinen ajattelu: haluamme jättää sekä yhtiön että planeetan tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin missä ne itse saimme”, sanoo Veho Groupin toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.

Vahva yrityskulttuuri mahdollistaa vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen

Vehon Group sitoutui vuonna 2022 kunnianhimoisiin hiilineutraaliustavoitteisiin, joiden mukaan sen tulee olla omien toimintojensa osalta hiilineutraali vuonna 2025 koko konsernin tasolla ja kuluvan vuoden 2023 aikana Veho Suomen osalta. Veho on autoalan ensimmäinen toimija, joka on sitoutunut hiilineutraaliuteen tässä aikataulussa.

Ympäristövastuu tarkoittaa Vehossa uusiutuvan energian käytön ja energiansäästön lisäksi muun muassa jätteiden tehokasta kierrätystä sekä vahvaa panostusta Vehon omassa käytössä olevan autokaluston sähköistämiseen työsuhdeautoista huoltoautoihin.

Sosiaalisen vastuun tärkeitä mittareita ovat Vehossa työntekijöiden hyvinvointi sekä avoimeksi ja oikeudenmukaiseksi koettu työilmapiiri. Hyvän yrityskulttuurin eteen tehty työ palkittiin vuonna 2022 Great Place To Work® (GPTW) -sertifikaatilla, joka myönnettiin ensimmäistä kertaa kaikissa Vehon toimintamaissa: Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Veho Bil Ruotsissa ansioitui alansa parhaana työnantajana.

”Vahva yrityskulttuurimme sekä eri maissa toimivat veholaiset tekevät vastuullisuustavoitteidemme toteuttamisen mahdolliseksi. Hyvän yrityskulttuurin vaaliminen ja edelleen kehittäminen ovat keskeinen osa strategiaamme ja vastuullisuustyötämme”, sanoo Vehon henkilöstöjohtaja Susanna Kohisevankoski.

Great Place To Work on maailmanlaajuinen sertifiointiohjelma, joka antaa tunnustusta yrityksille myönteisestä, luottamukseen perustuvasta työpaikkakulttuurista.

Lataa raportti tästä: Veho Group Sustainability Report 2022 (in English)