Merkityksellisyys ja mutkattomuus ovat Vehon yrityskulttuurin valttikortteja

Vastuullinen yrityskulttuuri ei synny itsestään vaan vaatii sitoutumista niin johdolta kuin jokaiselta työntekijältä. Tulevana vuonna Vehossa panostetaan erityisesti hyvään johtamiseen ja yhteisiin toimintatapoihin yli rajojen.

 

image64erv.png

 

Kun veholaisilta kysytään, mikä omassa työssä on tärkeää, yksi asia nousee ylitse muiden.

”Vehon kulttuurissa hienoa on, että jokainen voi olla oma itsensä. Tämä näkyy myös henkilöstötutkimuksissamme. Veholaiset kokevat, että tämä on työpaikka, jossa meininki on mutkaton ja ihmisiä on helppo lähestyä”, kertoo Vehon HRD Manager Kaisa Vilhunen.

Matalat kynnykset helpottavat arkea. Korona-aikana konsernipalveluiden siirtyminen etätöihin on sujunut kivuttomasti ja toimipisteiden asiakastyössä uudet toimintatavat maskeineen ja turvallisuusohjeineen on omaksuttu nopeasti.

Kyky muutoksiin ei kuitenkaan ole syntynyt itsestään, vaan vastuullinen ja joustava yrityskulttuuri vaatii jatkuvaa työtä. Kaisa Vilhunen korostaa, että yrityskulttuuria ei luoda johdossa vaan se syntyy kaikkien veholaisten arjesta. Paljon on kiinni jokaisen työntekijän asenteesta: yhteistyökyky, uteliaisuus ja halu kohdella muita hyvin vievät pitkälle.

”Kulttuurinmuutos ei ole mikään yksittäinen teko vaan liittyy kaikkeen tekemiseen ja päivittäisiin toimintatapoihin viestinnästä johtamiseen”, vahvistaa Vehon henkilöstöjohtaja Minna Koisti.

Tulevana vuonna Veho panostaa erityisesti vastuulliseen esihenkilötyöhön.

”Kaikilla veholaisilla on vaatimus ja oikeus hyvään johtamiseen. Henkilöstötyytyväisyyskyselyjen pohjalta selvitämme, mitä johtamisen painopisteitä meillä tulisi vahvistaa ja mietimme, millaisin keinoin veholaiset saadaan entistä paremmin mukaan itseään koskeviin päätöksiin”, Kaisa Vilhunen kertoo.

 

Kestävä liikkuminen motivoi

Myös kansainväliset yritysostot Virossa ja Liettuassa ovat merkinneet uutta vaihetta Vehon työyhteisössä.

”Olemme nyt aidosti kansainvälinen toimija, mikä vaikuttaa koko yrityskulttuuriimme. Kansainvälisempi Veho tarjoaa uusia uramahdollisuuksia ja tilaisuuksia laajentaa omaa osaamista, Minna Koisti kertoo.

Toiminnan laajeneminen on nostanut esiin myös toimipisteiden välisiä eroja. Tulevana vuonna tavoitteena onkin edistää yhteisten toimintatapojen käyttöönottoa ja vahvistaa sitä kautta myös yhdenvertaisuuden kokemusta.

Tammikuussa Veho lanseeraa uuden Code of Conductin, joka on suunnattu aiempaa selkeämmin koko kasvaneelle toimialueelle. Code of Conductissa Veho kirkastaa eettisiä toimintaperiaatteitaan. Eettinen ohjeisto on jokaisen veholaisen yhteinen työkalu ja koskee monenlaisia pieniä arkipäivän ratkaisuja. Ohjeisto tuo myös Liikuttaa kestävästi -ajatusta lähemmäs työntekijöitä.

”Monelle veholaiselle ’Liikuttaa kestävästi’ on hyvin konkreettinen ja motivoiva sitoumus, joka hahmottuu parhaiten tuotteiden ja toiminnan kautta”, Kaisa Vilhunen sanoo. Markkinoiden laajin ladattavien hybridien valikoima, aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspistokkeet toimipaikoilla ovat näkyviä osoituksia siitä, että jokainen tekee töitä kestävämmän liikkumisen eteen.

Koistin ja Vilhusen mukaan merkityksellisyyden kokemus ja vahva sitoutuminen ovatkin tärkeä osa veholaisuutta. ”Veholaisilla on vahva ylpeys omasta työnantajastaan ja Mercedes-Benzin kanssa työskentelystä. Oma työ koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi”, Minna Koisti kertoo. Yhtiön yli 80-vuotisen taipaleen aikana veholaisille on ehtinyt muodostua vahva identiteetti, josta pidetään kiinni.

Yrityksissä pitkät perinteet voivat toisinaan toimia myös kehityksen jarruna, mutta Vehossa Kaisa Vilhunen näkee tilanteen toisenlaisena.

”Olemme perinteinen, mutta uudistushaluinen yritys. Pitkät juuremme antavat meille hyvän pohjan tarkastella myös asioita uusin silmin. Kun katse on läpi historiamme ollut eteenpäin, yhdellä kertaa ei tarvitse tehdä niin suuria harppauksia vaan kulttuuri kehittyy jatkuvasti pienin askelin.”