Veho edistää sosiaalista vastuullisuutta kumppanuuksien, hankkeiden ja työntekijöiden sitouttamisen kautta

Veholle sosiaalinen vastuullisuus on monella tapaa tärkeää: vastuullisuuteen panostaminen paitsi auttaa luomaan yhteistä hyvää myös edistää Vehon omaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Näistä syistä Veho on syvästi sitoutunut sosiaalisen vastuullisuuden edistämiseen kaikissa toiminnoissaan.

"Vastuullisuustyömme jakautuu lukuisiin erilaisiin aloitteisiin ja ohjelmiin. Keskitymme monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseen, työntekijöiden osallistamiseen, sosiaalisen vastuullisuustyön vaikuttavuuden mittaamiseen ja raportointiin sekä sosiaalisen kestävyyden periaatteidemme mukaisten kumppanuuksien tai yhteistyön muodostamiseen", Vehon People and Culture Director Susanna Kohisevankoski kertoo. Hän vastaa yhtiön sosiaalisen vastuun toimien suunnittelusta ja johtamisesta.

Koulutuksesta hyväntekeväisyyteen

Tällä hetkellä Vehon sosiaalisen vastuullisuustyön pääpaino on koulutuksen tukemisessa. Vuonna 2022 Veho ja Stadin AO käynnistivät yhdessä uuden mekaanikko-opiskelijoille suunnatun trainee-ohjelman, Veho Academyn. Ohjelman kautta harjoittelijat osallistuvat Mercedes-Benz-sertifiointikoulutuksiin ja suorittavat kaikki harjoittelujaksonsa Vehon korjaamoilla kahden vuoden ajan.

“Trainee-ohjelma tarjoaa sekä harjoittelijoille että Veholle mielekkään tavan kouluttaa mekaanikkoja tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi Stadin AO koulutti Vehon mekaanikot ja huoltopäälliköt toimimaan mentoreina ja kouluttajina ohjelmaan osallistujille. Näin opiskelijat saavat tavanomaisemman perehdytyksen työssäoppimisjakson aikana.”

Veho tukee myös erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja yleishyödyllisiä järjestöjä rahalahjoitusten ja työntekijöiden vapaaehtoistyön kautta. Vuonna 2022 Veho lahjoitti Punaisen Ristin kautta 150 000 euroa Ukrainan sodan aiheuttaman humanitaarisen kriisin lievittämiseen. Yhtiö tukee taloudellisesti myös lasten ja nuorten mielenterveystyöhön keskittyvää Mieli ry:tä sekä naisten tasa-arvoa kehitysmaissa edistävää Naisten Pankkia.

Ruotsissa Veho tukee naisten terveyttä Breast Cancer Associationin ja miesten terveyttä Movember-viiksikampanjan kautta. Joulun aikaan Veho lahjoitti aterioita kodittomille ja köyhyydestä kärsiville vanhuksille, ja yrityksen työntekijät auttoivat vapaaehtoisesti näiden ateriapakettien toimittamisessa. Virossa Veho on solminut brändikumppanuuksia kansallisesti merkittävien kulttuurilaitosten kanssa, esimerkkinä Estonian Concert, jonka virallinen kumppani Veho on.

Yhteinen sävel

Kohisevankoski huomauttaa, että Veho Groupin maayhtiöiden kypsyysaste vaihtelee monimuotoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden tukemisessa.

"Veho Groupin maista kehittynein on Ruotsi, jossa sosiaaliseen inkluusioon on selkeä ohjeistus ja jopa ruokalistat esimerkiksi yritystapahtumiin."

Kohisevankosken mukaan tulevaisuudessa Veho ottaa yhtenäisemmän linjan sosiaalisen kestävyyden hankkeissa. Vuodesta 2023 eteenpäin Veholla keskitytään ensin monimuotoisuuden tietoisuuden lisäämiseen ja sen jälkeen koulutuksiin ja aktiviteetteihin sekä esimiehille että työntekijöille.

"Globaalin strategiamme mukaisesti Veho on aloittanut kaikissa maissa toteutettavien käytäntöjen tarkastelun ja kehittämisen. Tämän myötä määritellään yhteiset periaatteet sosiaalisen vastuullisuuden toimenpiteille ja suunnitelmille, asetetaan vuosikello ohjaamaan toimintaa ja viedään vastuullisuutta jäntevästi eteenpäin nimettyjen vastuuhenkilöiden voimin."

Lisäksi Kohisevankoski näkee toimintatapojen ja mentoroinnin merkityksen kasvavan syrjinnän vastaisessa taistelussa ja osallisuuden edistämisessä.

"Veho Groupin Code of Conduct määrittelee yhtiön yleiset syrjinnän vastaiset periaatteet. Lisäksi sosiaalisen vastuullisuuden toteutuminen varmistetaan pakollisilla koulutuksilla ja säännöllisellä viestinnällä."

Sosiaalisten hankkeiden edetessä Veho mittaa ja raportoi vastuullisuustyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta osana vuosittaista vastuullisuusraporttiaan.

"Olemme valinneet sosiaalisen vastuullisuuden mittaamiseen kaksi keskeistä tunnuslukua: Great Place to Work -indeksin ja tapaturmia mittaavan TRIF:n. Näitä keskeisiä mittareita seuraamalla saamme hyvän yleiskuvan edistymisestämme", Kohisevankoski päättää.