Vehon vastuullisuusraportti

Veho Groupin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Veho Group julkaisi 30.5.22 ensimmäisen konserninlaajuisen vastuullisuusraporttinsa. Raportti kattaa Veho Groupin vastuullisuusstrategian painopisteet ja keskeiset tulosindikaattorit, sekä vastuullisuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena olla vastuullisuuuden edelläkävijä

Tavoitteenamme on olla vastuullisuuden edelläkävijä autoalalla, niin ympäristön kuin asiakkaidemme ja työntekijöidemmekin kannalta. Kestävä kehitys ohjaa kaikkia valintojamme.

”Kattavalla raportoinnilla haluamme kertoa avoimesti kestävän kehityksen tuloksistamme ja tavoitteistamme sidosryhmille ja vahvistaa siten edelläkävijän roolia toimialallamme", Veho Groupin Head of Sustainability Lia Samuelsson sanoo. Meille on tärkeää, että vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme asiakaspalvelusta huoltoon.

Kohti hiilineutraaliutta

Merkittävin tavoitteemme on olla hiilineutraali Suomen omien toimintojen osalta vuonna 2023 ja koko konsernin osalta vuonna 2025! Näihin tavoitteisiin tähdätään mm. kasvattamalla uusiutuvan energian osuutta, kiinteistöjen energiatehokkuusohjelmalla sekä lisäämällä täyssähköisten ja plug-in-ajoneuvojen käyttöä.

”Vehon ensimmäinen kestävän kehityksen raportti on loogista jatkumoa strategiamme toteuttamiselle. Toimimalla vastuullisesti ja läpinäkyvästi varmistamme yrityksemme kestävyyden myös tulevaisuudessa”, Veho Groupin toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen sanoo.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme (in English)