Vehon vastuullisuusraportti 2023: Sidosryhmien kasvavat odotukset kirittävät yrityksen kunnianhimoista vastuullisuustyötä

Sidosryhmät odottavat Veholta kunnianhimoista ja tavoitteellista vastuullisuustyötä erityisesti ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Myös sosiaalisen vastuun näkökulmat, kuten työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus, ovat sidosryhmille tärkeitä painopisteitä arvioitaessa Vehoa vastuullisena toimijana.  

Tulokset selviävät liikkumisen ratkaisuja tarjoavan Vehon vastuullisuuskyselystä, jonka yritys toteutti ensimmäistä kertaa laajasti sidosryhmilleen viime vuonna. Tuloksia hyödynnetään Vehon vastuullisuustyössä, jonka tuoreita tuloksia yritys julkaisi kolmannessa vastuullisuusraportissaan 25.4.2024. Raportti kokoaa yhteen viidessä maassa toimivan konsernin vastuullisuustyön tavoitteet ja toimenpiteet kolmesta näkökulmasta: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto. 

”Olemme Vehossa vahvasti sitoutuneet vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Sidosryhmien näkemykset ovat oleellisen tärkeitä vastuullisuustyössämme, jota ohjaa proaktiivisuus ja jatkuva kehittyminen”, sanoo Vehon Groupin toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.  
  

Vehon omien toimintojen hiilijalanjälki laski 33 prosenttia 

Ympäristötavoitteilla on iso painoarvo Vehon vastuullisuustyössä, sillä Veho-konserni on sitoutunut hiilineutraaliuteen omien toimintojensa osalta vuoteen 2025 mennessä. Tavoite koskee päästöluokituksia 1 ja 2 (yrityksen oman toiminnan suorat päästöt sekä ostoenergian aiheuttamat päästöt). Veho on ensimmäinen autoalan toimija Suomessa, joka on sitoutunut omien toimintojensa hiilineutraaliuteen ja luonut tiekartan sinne pääsemiseksi.
 
Veho arvioi omien toimintojensa hiilijalanjälkeä kahdessa kategoriassa: yrityksen omassa käytössä olevien ajoneuvojen päästöt sekä kiinteistöjen energian käyttö. Hiilidioksidipäästöt laskivat näiden toimintojen osalta yhteensä 33 prosenttia vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. 

Tuloksen takana on erittäin vahva kehitys yrityksen omien toimitilojen päästövähennyksissä. Siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön sekä energiatehokkuuden parantaminen jatkui vuoden aikana kaikilla Vehon viidellä markkina-alueella, minkä ansiosta kiinteistöjen päästöt laskivat 59 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa yhteensä 1586 tonnia pienempää hiilidioksidikuormitusta.  

Vehon oman ajoneuvokannan osalta, mukaan lukien yritys-, huolto- ja koeajokäytössä olevat ajoneuvot, päästöt pienenivät 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  Veho Suomen osalta kaikki yritysautot ovat jo täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä. Yrityksen oman ajoneuvokannan sähköistymisen jatkuu vahvasti myös muilla markkina-alueilla.  

Samaan aikaan kuluttajien kysyntä sähköisen liikkumisen ratkaisuja kohtaan jatkoi voimakasti kasvuaan – koskien sekä täyssähköautoja että ladattavia hybridejä. Sähköautojen osuus on jo 74 prosenttia kaikista Mercedes-Benz –henkilöautoista. Mukana luvussa ovat täyssähköautot ja ladattavat hybridit. 
 
Vehon maahantuomien Mercedes-Benzin ja Daimler Truckin ajoneuvojen valmistusta ohjaavat tiukat vastuullisuustavoitteet, mikä on keskeinen osa myös Vehon vastuullisuuden kokonaisuutta.  

  
Vahva yrityskulttuuri palkittiin taas 

Työntekijöiden hyvinvointi ja vahvan yrityskulttuurin vaaliminen ovat olleet jo vuosia Vehon sosiaalisen vastuun tärkeitä painopisteitä. Työ niiden eteen jatkui myös vuonna 2023 ja palkittiin Great Place to Work (GPTW) -sertifikaatilla neljässä Veho-maassa: Suomessa, Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa.  

Sertifikaatti perustuu laajaan kyselytutkimukseen, jossa kerätään tietoa yrityskulttuurin eri osa-alueista. Kyselyyn vastasi 86 prosenttia veholaisista ja kokonaisluottamusindeksi oli 71 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.   

Ympäristövastuun saralla Vehon rooli John Nurmisen säätiön pääkumppanina vahvistaa yrityksen sitoutumista vastuullisuuden ja kestävyyden edistämiseen. Veho aloitti vuonna 2023 merkittävän kolmivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa ja on siten mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville. 
  
Lataa vastuullisuusraportti tästä