Veho Group tukee Itämeren pelastamista ryhtymällä John Nurmisen Säätiön pääkumppaniksi

Veho on tehnyt kolmivuotisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa ja on siten mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville. Pääkumppanuus Säätiön kanssa on osoitus Vehon sitoutumisesta vastuullisuuteen ja kestävään liikuttamiseen – arvoihin, jotka ohjaavat Vehon toimintaa päivittäin. 

Vehon tavoitteena on olla kestävyyden edelläkävijä autoalalla. Sitoutuminen vastuullisuuteen ja kestävään liikuttamiseen tarkoittaa konkreettisia tekoja ympäristön ja planeettamme eteen.  


Vehon kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalisuus omassa toiminnassaan koko konsernin osalta vuoteen 2025 mennessä. Veho toteuttaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa toimenpiteitä, jotka liittyvät Vehon kiinteistöjen energian käyttöön ja säästöön sekä Vehon ajoneuvokaluston, kuten työsuhdeautojen ja huoltoautojen sähköistämiseen. Veho on siirtynyt uusiutuvaan sähköön ja kaukolämpöön jo yli 40 kiinteistössään. 


Vehon ja John Nurmisen Säätiön kumppanuus on esimerkki siitä, miten organisaatiot ja säätiöt voivat yhdistää voimansa suuremman mission puolesta.  


"Tämä on todella hieno yhteistyö. Itämeri yhdistää Vehon toimintamaita, ja Itämeren tila vaikuttaa meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Säätiötä tukemalla olemme mukana tässä tärkeässä tehtävässä", summaa Veho Groupin toimitusjohtaja Juha Ruotsalainen.  


John Nurmisen Säätiö torjuu tehokkailla ja konkreettisilla toimenpiteillä luontokatoa ja vähentää mereen päätyvää ravinne- ja haitta-ainekuormitusta muun muassa maa- ja metsätaloudessa, kiertotaloudessa ja meriliikenteessä. Tärkeä osa säätiön työtä on meren merkityksestä viestiminen. Kun meri tuntuu tärkeältä, sen suojelemiseen kiinnitetään enemmän huomiota. 


”Yhteistyökumppaneidemme tuki takaa säätiömme toiminnan jatkuvuuden ja tehokkaan Itämeren pelastamisen. 30-vuotinen työmme Itämeren eteen on tuottanut tulosta, mutta vielä on paljon tehtävää”, sanoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt


Tulemme jakamaan lisää tietoa yhteistyöstämme tulevaisuudessa ja toivottavasti voimme innostaa muitakin yrityksiä liittymään mukaan Itämeren suojelemiseen. 
 
 
John Nurmisen Säätiö 

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toiminta rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. 

Lue lisää: www.johnnurmisensaatio.fi