Veholainen on vastuullisuuden ammattilainen

Yritysten vastuullisuudesta puhutaan nyt enemmän kuin koskaan. Veholle vastuullisuus on ennen kaikkea tosielämän tekoja, jotka näkyvät niin tuotteissa ja palveluissa kuin koko yrityskulttuurissa johdosta huoltoon ja myynnistä asiakaspalveluun. Jokainen veholainen on vastuullisuuden ammattilainen.

Liikkumisen palvelut ja koko autoala ovat mullistuksen edessä. Yli viidennes maailman kasvihuonepäästöistä syntyy liikenteestä, ja ilmastonmuutoksen torjuminen heijastuu koko alaan. Vastuullisuuteen liittyvä sääntely tiukentuu ja hiilidioksidipäästöt vaikuttavat yhä vahvemmin myös verotukseen. Myös asiakkaat vaativat vihreämpiä vaihtoehtoja.

Veholaisena omien tuotteiden takana on helppo seistä. Daimler ja Mercedes-Benz ovat jo pitkään toimineet esikuvana turvallisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

”Haluamme kulkea etunenässä ja olla koko autoteollisuuden johtotähti. Kehitämme aivan uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja, ja tänä vuonna tuomme asiakkaille markkinoiden laajimman hybridimalliston. Vastuullisuus on meille luonnollinen valinta, joka on helppo perustella myös asiakkaille. Voimme hyvällä omallatunnolla osallistua esimerkiksi kilpailutuksiin, joissa vihreä jalanjälki painaa”, kertoo Vehon kehitysjohtaja Kai Hammar.
Parempi käytettävyys ja tehokkuus vähentävät ajoneuvojen ympäristökuormitusta, ja sähkö- ja hybridiautot ovat tulleet markkinoille kiihtyvällä tahdilla. Niiden lisäksi keskusteluun ovat nousseet myös uudenlaiset polttoainevaihtoehdot.
”Ohjaamme kuluttajia kohti sähköautoja, mutta raskas kalusto vaatii vielä muita voimanlähteitä. Kiinnostavaa onkin, millainen rooli esimerkiksi vedyllä on tulevaisuudessa”, Hammar sanoo.

Asiantuntemusta kestäviin valintoihin

Se, että auto on valmistettu ekologisesti ja hyödyntää ympäristöystävällistä energiaa, ei kuitenkaan vielä yksinään riitä: ajoneuvoa on osattava myös käyttää ekologisesti. Jotta esimerkiksi hybridin ympäristöedut toteutuvat, autoilijan on osattava ajaa ja ladata ajoneuvoa tarkoituksenmukaisesti. Nollapäästöt saavutetaan vain, jos auto ladataan uusiutuvasti tuotetulla sähköllä.

Kun asiakas valitsee sopivinta autoa, veholaisten tarjoama tieto ja apu auttaa tekemään kestävämpiä ratkaisuja ajoneuvon koko elinkaaren ajalle.
”Vastuullisuus tuo myyntiin ja asiakaskohtaamisiin uuden kulman. Arvostan ammattitaitoista väkeämme, joka osaa tiivistää tietonsa asiakkaalle ymmärrettävään muotoon. Jokainen veholainen tekee omalta osaltaan töitä vastuullisuuden puolesta”, Hammar sanoo.
Asiakkaiden lisäksi Veho kannustaa myös kaikkia veholaisia vihreämpiin valintoihin, olipa kyse sitten työmatkojen järjestämisestä tai työsuhdeauton valinnasta.

Pienet teot, suuret vaikutukset

Kai Hammarin mukaan sähköautot, kiinteistöjen energiatehokkuus ja kierrätys ovat Veholle jo perusasioita. Viime vuosina Vehon toimitiloja on päivitetty reippaalla otteella. Rakenneratkaisut, ilmastoinnin toimivuus, valaistusten säädöt ja viherseinien käyttö ovat kaikki pieniä askeleita kestävämpään suuntaan. Vehkalan uudessa kiinteistössä hyödynnetään myös aurinkoenergiaa ja maalämpöä.

”Arjen pienet teot jäävät usein vähälle huomiolle, vaikka niillä on pitkällä aikavälillä valtavat vaikutukset. Usein vastuullinen toiminta on myös taloudellisesti järkevää. Pyrkimys kierrättää esimerkiksi muovit, metallit ja akut koko ketjussamme valmistajalta huoltoon on merkittävä ympäristöteko, joka vähentää päästöjä ja tuo säästöjä”, Kai Hammar sanoo.

Myös teknologia ja digitalisaatio tuovat kestävämpiä ratkaisuja liikkumiseen. Kaupungistumisen edetessä Vehon liikkuvuuspalvelut yhdistävät autoilun entistä sujuvammin julkiseen liikenteeseen ja kevyempiin liikennevälineisiin.
”Asiakkaat ovat tottuneita siihen, että kaikki palvelut ovat puhelimessa. Niinpä sillä on päästävä kiinni myös liikkumisen vaihtoehtoihin. Laite voi tunnistaa lähtöpaikan ja määränpään ja ehdottaa sopivinta, eri liikkumismuotoja hyödyntävää ratkaisua”, Hammar kuvailee.
Jakamistaloudessa ei keskustella vain autosta ja sen polttoaineesta vaan siitä, miten itse ajoneuvo voitaisiin jakaa tehokkaammin. Liikkuvuuspalveluiden ansiosta yksittäisen ajoneuvon käyttöaste nousee ja kuormitus ympäristölle vähenee.

”Paras jäte on se, jota ei ole koskaan syntynytkään. Myös autoteollisuudessa meidän on muutettava omaa ajatusmaailmaamme tähän suuntaan. On ekologisempaa, että kun ajoneuvo on valmistettu, samalla autolla ajaa yhä useampi”, Hammar sanoo.

Liiketoimintaa sukupolvelta toiselle

Kestävien tuotteiden ja ympäristötekojen lisäksi vastuullisuus kattaa myös hyvän työntekijäkokemuksen, luotettavan asiakaspalvelun ja läpinäkyvän hallinnon.

”On tärkeää, että työ koetaan mielekkääksi ja huolehdimme yhdessä siitä, että jokainen palaa työpaikalta turvallisesti kotiin. Talouden täytyy olla kestävällä pohjalla ja eettisten toimintatapojen kaikille selviä”, Hammar sanoo. Vastuullisuus painaa myös kumppaneiden ja alihankkijoiden valinnassa.

Vastuullinen yrityskulttuuri ei ole syntynyt hetkessä, vaan taustalla on vahva arvopohja ja sen avoin viestintä. Esimerkiksi monet nykyisistä ympäristö- ja laatustandardeista on otettu käyttöön jo yli kymmenen vuotta sitten, joten nykypäivän vaatimuksiin on ollut helppoa vastata.

”Kulttuurin muuttaminen on perustavanlaatuista ja hidastakin hommaa. On hyvä, että vastuullisuudesta puhutaan, mutta vahvin muistijälki ja toimintatavan muutos syntyy itse tekemällä. Kun toimintamme on laajentunut Ruotsiin ja Baltiaan, on huolehdittava siitä, että yhteinen kulttuuri ylittää myös rajat”, Hammar muistuttaa.
Kestävä ja pitkäjänteinen liiketoiminta on ollut Vehon ytimessä jo yli 80 vuotta.

”Suomalaisena perheyrityksenä liiketoimintamme on kantanut ja asiakkuutemme jatkuneet vuosikymmenestä toiseen. Toimimalla vastuullisesti haluamme varmistaa, että myös maapallomme siirtyy sukupolvelta toiselle”, Kai Hammar sanoo.