Facebook- ja Instagram-arvontojen säännöt

Järjestäjä ja rekisterinpitäjä

Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa. Jäljempänä ”Järjestäjä”.

Arvonta

Arvomme Veho Suomi -Facebook ja -Instagram -sivuilla erilaisissa arvonnoissa tuotepalkintoja, jotka määritellään kussakin arvonnassa erikseen.

Kampanjan julkisuus

Voittaja on velvollinen ilmoittamaan oikeat yhteystiedot järjestäjälle. Järjestäjä ei vastaa siitä, ettei osallistujaa tavoiteta. Järjestäjällä on oikeus jakaa palkinto uudelleen, mikäli yhteystiedot ovat puutteelliset tai voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa voittajien julkaisusta. Osallistumalla tähän kampanjaan osanottaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Julkaisua kommentoineet voidaan merkitä julkaisuun palkintojen jakamisen helpottamiseksi. Järjestäjä ei voi käyttää osallistujan henkilökohtaista Facebook tai Instagram-tiliä yhteystietojen löytämiseen, joten voittajien julkaisun jälkeen edellytetään, että voittajat lähettävät yhteystietonsa Veho Suomen Facebookin inboxiin tai Instagramin directiin. Palkinnot toimitetaan kussakin arvonnassa ilmoitetulla tavalla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisen esteistä.

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistuminen edellyttää Veho Suomi Facebookissa tai Instagramissa kommentoimista, tykkäämistä tai kussakin arvonnassa erikseen määriteltyä tapaa. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Veho-konsernin työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.

Osallistuminen

Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä osallistuminen edellytä markkinointiluvan antamista. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi käyttää osamaksuna järjestäjän muihin tuotteisiin. Kampanjan voimassaoloaika ilmoitetaan jokaisen arvonnan julkaisussa. Voittajat julkaistaan arvonnan päätteeksi www.facebook.com/Veho.Suomi-sivuilla tai arvonnan ollessa Instagramissa, voittajat julkaistaan arvonnan päätteeksi https://www.instagram.com/VehoSuomi-sivuilla.

Kampanjan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Facebook tai Instagram ei ole vastuussa arvonnoista, eikä Facebook tai Instagram sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eivätkä ne liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin.

Järjestäjä vastaa arvontojen arpajaisverosta.

Tietosuoja

Järjestäjä kerää voittajista palkinnon lähettämistä varten vain tarpeelliset tiedot. Kampanjan jälkeen tiedot hävitetään. Lue lisää Vehon tietosuojasta: www.veho.fi/tietosuoja

Arvonnan Järjestäjä: Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa